Wednesday, 22 June 2011

Aborjona


hotam jodi kono barir posha meni biral
char pa tule ghumer belay bhultam shob kheyal

hotam jodi rastar dhare khyank khyakane kukur
nijer lejer pechon doure katiye ditam dupur

hotam jodi kono tarokar aquarium er imported mach
rupoli pordar mohomaya just beyond the kaanch

hotam jodi rajabajarer igol bongsher ongsho
moner shukhe khetam chhire kancha kancha mangsho

hoi ni toh er ektao, ki r kora jabe?
khukumuni ghorar dim er omlette banabe.

6 comments:

kuheli said...

ki valo likhechis re! khub mojar hoyeche. tui ki khub ladkhor? ami vishon ladkhor. oi char paa tule ghumiye dupur katano ta amar tai khub priyo kaaj. :P

Nivedita said...

Ki jata!!!

Nivedita said...

But come on!! we are better than that!!

chatterbox unplugged said...

@nivvy builam na khuki ..ki koitaso?? ami shudhu amar kotha koisilam !! :P

@kuheli...thanks...and yes BIG time lyadkhor

Honeybee said...

ami ghorar dim-er omelate khabo. kobe khaoabi?

chatterbox unplugged said...

@ammu the day i find a ghora laying a dim in in my fridge :D i love this cute bee pic!